Gerard van Selst – beeldend

De autonome installaties, beelden, objecten en schilderijen van Gerard van Selst (1946), geven duidelijk een affiniteit weer met architectonische beeldaspecten en vormgeving.
Kenmerkend is de conceptuele aard van zijn werk, met een gevoel van verstilling en spiritualiteit. Helderheid en zoeken naar ordening en ritme enerzijds, maar ook humor en een frisse speelsheid anderzijds.

Met een diversiteit aan materialen geeft Gerard van Selst op een bijzondere manier vorm aan zijn visie of filosofisch concept, op mens en maatschappij.

Het zaad van de Judaspenning ingebed in een toets van kaarsvet, vervult een metaforische rol in de achterliggende gedachtegangen van de kunstenaar. Als ware het een hedendaagse zaadcel met potentie voor een nieuwe toekomst. In chaos kan ordening een houvast geven aan het huidige complexe en jachtige leven in de ontkerkelijkte en godsdienstontluisterende wereld met ontsporingen en verval van waarden en normen.